Active MediaPartner utvecklar och producerar tidningar, har 20 år i branschen och är en av de ledande i landet inom kundbaserade tidningsbilagor i riks- och lokalpress.

Vi utvecklar och producerar tidningar, har 20 år i branschen och är en av de ledande i landet inom kundbaserade tidningsbilagor i riks- och lokalpress. Tidningarna som också kan vara webbaserade eller direktadresserade via Posten, görs på uppdrag av kunder inom näringslivet, organisationer och offentlig förvaltning, de senare på både kommunal, regional och statlig nivå. Målet är att med varje tidning skapa ett positivt möte mellan uppdragsgivaren och läsaren.

Eftersom varje uppdragsgivare är unik måste också varje enskild tidning vara det. Samtliga tidningar arbetas därför fram i nära samarbete med våra kunder. Informativa och inspirerande texter är grunden i varje tidningskoncept. Det tillsammans med stor omsorg om grafisk formgivning, foto och layout borgar för produkter av högsta kvalitet.

Vi är AAA certifierade i Kreditratingsystemet. 

Active MediaPartner Nordic AB

Tel: 018-18 34 00 
Bergsbrunnagatan 18,
753 23 Uppsala

Se också vår artikelwebb:

Copyright © 2020

Active Mediapartner Nordic AB


@ Bisnode 2020