Tillsammans med uppdragsgivare inom näringslivet, organisationer och offentlig förvaltning arbetar Active MediaPartner fram olika typer av tidningsprojekt, främst tidningsbilagor i riks- och lokalpressTillsammans med uppdragsgivare inom näringslivet, organisationer och offentlig förvaltning arbetar vi fram olika typer av tidningsprojekt, främst tidningsbilagor i riks- och lokalpress.

Vi är öppna för att tillsammans med kunden diskutera olika upplägg, exempelvis interna och externa företagstidningar, broschyrer och så vidare, allt efter kundens behov och önskemål.

Inom vår egen organisation, tillsammans med partners, finns all den kompetens som krävs för att göra högkvalitativa och engagerande tidningsprodukter.

Projektledning

Våra projektledare besöker befintlig eller presumtiv kund då ett upplägg för en eventuell annonsfinansierad tidningsbilaga diskuteras. Var passar budskapet bäst, i DN, SvD, DI eller kanske i en landsortstidning? Projektledaren och kunden samtalar också om syfte och målgrupp och om lämpligt datum för utgivning.

Därefter startar processen att tillsammans skapa en tidning. Annonsörer bjuds in, försäljningen drar igång varefter det redaktionella arbetet påbörjas. 

Redaktionen

Tillsammans med kunden spikas textinnehållet. Artiklar och reportage samt eventuella redaktionella annonser fördelas sedan på olika skribenter, våra egna samt ett 20-tal frilansjournalister och ett 10-tal fotografer runt om i landet. Redaktionen åtar sig för övrigt alla typer av uppdrag, både stora och små, allt från en enstaka annonstext till en hel tidning. 

Formgivningen

När annonsförsäljningen är slutförd, texter skrivna och foton tagna inleds den spännande och mot slutet intensiva formgivningsprocessen.Allt sker i nära samverkan med kunden, som slutgiltigt godkänner produkten innan den skickas till tryck. Cirka en vecka senare är det dags för utgivning.

Vi vill överraska, engagera, inspirera, beröra och berika

Vi vill självklart informera läsaren med det budskap Du som kund vill förmedla. Men det räcker inte att bara informera. Vi vill framförallt engagera, inspirera, beröra och berika. Men också överraska och väcka nyfikenhet. Ingen som tagit sig tid att läsa en tidning som vi har producerat ska vara likgiltig eller opåverkad.

Active MediaPartner Nordic AB

Tel: 018-18 34 00 
Bergsbrunnagatan 18,
753 23 Uppsala

Se också vår artikelwebb:

Copyright © 2020

Active Mediapartner Nordic AB


@ Bisnode 2020