Exempel på tidigare produktioner

Så här går det till

Produktionen –
steg för steg

Redaktionsmötet

På redaktionsmötet diskuterar uppdragsgivaren, redaktören och projektledaren innehållet i produkten.

Annonsförsäljningen

Via ett inbjudningsbrev informeras presumtiva annonsörer om projektet. Här får de möjlighet att delta i produkten.

Det redaktionella arbetet

Via artiklar och reportage tillsammans med foto skapas det redaktionella innehållet. Texterna godkänns av både intervjuperson och uppdragsgivare innan utgivning.

Formgivningen

Efter att uppdragsgivaren har godkänt alla texter påbörjas formgivningen. När allt är klart får uppdragsgivaren se och godkänna hela produkten innan den skickas för tryck/publicering.

Utgivningen

När produkten är klar sker utgivning via olika distributionskanaler allt från morgonpress till digitala kanaler.

Annonsering i sociala medier

Alla produktioner som sker via print kopplas också ihop med en webbplats. Annonsering sker via Facebook, Instagram och LinkedIn.

Allt innehåll optimeras för Google och läggs upp på

Om Active MediaPartner

Active MediaPartner har utvecklat och producerat media i över 25 år och är en av de ledande inom content marketing. Vi arbetar på uppdrag av kunder inom näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning.

Kontakta oss

Jörgen Lundh

Ägare, projektledare

070-282 07 50

Set Fyrmark

Ägare, projektledare

070-388 07 40

Per Azrang

Key Account Manager, projektledare

070-640 34 16

Carin Lundh

Administration

070-619 35 40

Active MediaPartner Nordic AB
Bergsbrunnagatan 18
753 23 Uppsala

Tel: 018-18 34 00

Copyright © 2024

Active MediaPartner Nordic AB